کاتتر IAP

 

  • ساخت آلمان
  • کاتتر IAP،  اندازه گیری برای IntraAbdominal Pressure
  • جنس پلی اورتان
  • بهره گیری از تکنولوژی انحصاری Silverline، که به خاطر پوشش اضافه نقره در پروب عفونت و الودگی را به حداقل میرساند
  • قابل اتصال به دستگاه مانیتور ICP