اخبار

 اخذ گواهینامه ISO13485

ISO13485
 اخذ گواهینامه ISO13485:

شرکت ستاره فن آوری طب در راستای عمل به رسالت خود و با هدف بهبود مستمر فعالیت ها، نسبت به استقرار «سیستم مدیریت یکپارچه» بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشتن مراحل ممیزی مربوطه، موفق به اخذ گواهینامه ISO13485:2016 گردیده است.

بازگشت به لیست