اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی IOS

کارگاه آموزشی IOS در تیر ماه 1401 در سالن کنفرانس هتل اسپیناس پالاس با حضور جمعی از اساتید و متخصصین ریه و ریه اطفال کشور توسط

شرکت ستاره فن آوری طب برگزار گردید.

 

 

بازگشت به لیست