اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی IOS 

برگزاری کارگاه آموزشی IOS :

کارگاه آموزشی IOS در بهمن ماه 1397 در سالن کنفرانس هتل پارسیان اوین با حضور جمعی از اساتید و متخصصین ریه و ریه اطفال کشور توسط

شرکت ستاره فن آوری طب برگزار گردید. جناب آقای دکتر اسلامی نژاد و جناب آقای دکتر رضایی از سخنرانان این سمینار آموزشی بودند.

بازگشت به لیست