اخبار

حضور در سمینار ERAS و کنگره همودینامیک مانیتورینگ :

این کنگره در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مجتمع بیمارستان امام خمینی با حضور جمعی از اساتید و پزشکان بیهوشی و ICU کشور برگزار گردید که شرکت ستاره فن آوری به عنوان اسپانسر در این کنگره حضور یافت.

بازگشت به لیست