خدمات پس از فروش

گروه شرکت های ستاره

همواره خدمات پس از فروش را از الویت های اصلی خود قرار داده است و   با توجه به نوع تجهیزات این شرکت که به دلیل استفاده در اتاق عمل و بخش مراقبت های ویژه از حساسیت زیادی برخوردار هستند، سرعت خدمات رسانی در این گروه از تجهیزات بسیار حائز اهمیت است.

یکی از افتخارات ما خدمت رسانی در سریعترین زمان ممکن و بنا به درخواست مشتری در محل نصب دستگاه می‌باشد. خدمات پس از فروش ما عبارتست از