اخبار

 سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

 سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران:

 این کنگره در تاریخ  28 الی 30 بهمن ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور جمعی از متخصصین و کارشناسان تغذیه کشور برگزار گردید.

شرکت ستاره فن آوری طب به عنوان اسپانسر در این  کنگره حضور یافت.

بازگشت به لیست