اخبار

شرکت در کنفرانس بارداری پرخطر

شرکت در کنفرانس بارداری پرخطر:

کنفرانس علمی درخصوص بارداری پرخطر در تیر ماه 1398 در بیمارستان جامع بانوان آرش با حضور جمعی از اساتید و متخصصین بیهوشی، پریناتولوژی، زنان و زایمان و کاردیولوژی و با حضورشرکت ستاره فن آوری طب برگزار گردید.

 

بازگشت به لیست