نمایش دادن همه 9 نتیجه

پمپ سرم مدل 2300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرم مدل 2500

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرم مدل 3300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرنگ مدل 5300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرنگ مدل 5530

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

کاتتر IAP

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

مانیتور علائم حیاتی

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

همودینامیک مانیتورینگ پیشرفته غیر تهاجمی

کشور تولید کننده

استرالیا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

همودینامیک مانیتورینگ مدل CardioQ

کشور تولید کننده

انگلیس

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand