نمایش دادن همه 6 نتیجه

پروب های Epidural

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پروب‌های Parenchymal

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پروب‌های Ventricular

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

دستگاه اندازه گیری فشار داخل جمجمه ای

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

کاتتر ELD

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

کاتتر EVD

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand