نمایش دادن همه 4 نتیجه

Event Recorder مدل CardioCall

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

هولتر ECG مدل LifeCard Cf

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

هولتر فشار خون مدل OnTrak

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

هولتر فشار خون مدل UltraLite 

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand