نمایش 1–12 از 32 نتیجه

Event Recorder مدل CardioCall

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پروب های Epidural

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پروب‌های Parenchymal

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پروب‌های Ventricular

کشور تولید کننده

آلمان

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرم مدل 2300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرم مدل 2500

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرم مدل 3300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرنگ مدل 5300

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

پمپ سرنگ مدل 5530

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

تست تشخیص سریع سپسیس

کشور تولید کننده

سوئیس

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

تست ورزش مدل CardioDirect

کشور تولید کننده

آمریکا

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand

دستگاه Astograph مدل Jupiter

کشور تولید کننده

ژاپن

شرکت وارد کننده

شرکت ستاره فن آوری طب

Brand